Latvijā uzsākts darbs pie datorspēles, kas būtiski palīdz lasītprasmes apguvē, izveides. “Zilbe” ir datorspēle, kas paredzēta bērniem jau no 3 gadu vecuma, kurā papildus interesantai piedzīvojumu datorspēlei ir iekļauti arī izglītojoši elementi, kas palīdz bērniem apgūt lasītprasmi.
Kā jau spēles nosaukumā minēts, tad viens no būtiskākajiem elementiem spēlē ir zilbes un vārdu veidošana no zilbēm, tomēr šim elementam ir tikai pakārtota nozīme. Lai bērns noturētu uzmanību spēlei ir būtiski nodrošināt tieši spēles elementu, lai izglītojošais elements būtu tikai daļa no spēles, tādējādi bērna uzmanība spēlei tiktu noturēta.
Izglītojošā datorspēle “Zilbe” ir pilnībā privāts projekts, turklāt spēle ir bezmaksas. Jau no 2017.gada 1.februāra ir pieejama spēles demo versija Windows operētājsistēmām, kas, protams, arī ir bezmaksas.
“Zilbe” ir izstrādes procesā, tāpēc autors aicina aktīvi izmantot spēles kontus sociālajos tīklos, lai sniegtu atgriezenisko saiti par spēli. Saņemtās atsauksmes, ieteikumi arī konstruktīva kritika kalpos par būtisku informācijas bāzi, lai veidotu spēles gala versiju, kurā būs iekļautas krietni plašākas iespējas, kā pašreizējā versijā. Spēlei plānotas arī dažādas sarežģītības pakāpes, lai tā būtu piemērota arī 2.-4. klašu skolēniem.
Spēles autors arī vērš uzmanību, ka to iespējams izmantot arī ārzemniekiem un cittautiešiem, kas apgūst latviešu valodu un tās rakstību. Spēles “Zilbe” demo versija pieejama bez maksas mājaslapā zilbe.lv

Latvijā radīta datorspēle palīdz arī lasītprasmes apguvē