Izglītojošas spēles Zilbe taustiņu lietošanas pamācība

Izglītjošas spēles pamācība
Lai spēli padarītu pēc iespējas vienkāršāku tās jaunajiem spēlētājiem, visas spēles laikā nepieciešamās funkcijas ir iespējams veikt ar 5 datora tastatūras taustiņiem:

Bultiņas “pa labi”, “pa kreisi” – nodrošina spēles varoņa vai vārda zilbes kustību attiecīgajā virzienā;
“Space” – lekt, veikt izvēli;
“Esc” – pauze.

Papildus spēlē var izmantot arī datora peles funkcijas.

Pamācība